Speak it Oy - Spiikkeri joka lähtöönSpeak it Oy

Speak it Oy:n tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä
Speak it Oy
Yhteystiedot:
Itäinen Rantakatu 70 A
20810 Turku

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Speak it Oy / Jukka Puputti
Itäinen Rantakatu 70 A
20810 Turku
Puh: 040 7300210
voice ättä speakit piste fi

Tapauksen mukaan mahdollisen tietosuojavastaavan yhteystiedot:

Speak it Oy / Jukka Puputti
Itäinen Rantakatu 70 A
20810 Turku
Puh: 040 7300210
voice ät speakit piste fi
2. Rekisteröidyt
Speak it Oy:n henkilörekisteri sisältää tietoja asiakasyritysten ja yhteistyökumppaneiden yhteyshenkilöistä sekä Speak it Oy:n edustamista spiikkereistä.
3. Henkilötietojen käyttötarkoitus
Rekisterin pitämisen peruste:
 • Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella
 • Henkilötietoja käsitellään myös suostumuksen perusteella, kuten esim.
 • Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

  Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:
 • Asiakassuhteen hoitaminen
 • Edustamiemme spiikkereitten tietopankin ylläpito ja ääninäytteiden julkinen esittäminen verkossa
 • Markkinointi ja muu palveluistamme kertominen
  4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot
  Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:
  Yhteystiedot
 • nimi
 • osoite
 • sähköposti
 • puhelinnumero

 • Asiakastiedot
 • tiedot ostetuista tuotteista ja palveluista

 • Spiikkereitten tietopankki sisältää:
 • Spiikkerin nimi
 • Osoite
 • Sähköposti
 • Puhelinnumero
 • Ääninäytteet
 • 5. Rekisteröidyn oikeudet
  Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä kohdassa 1 ilmoitettuun osoitteeseen.

  Tarkastusoikeus

 • Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

 • Oikeus tietojen oikaisemiseen

 • Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

 • Vastustamisoikeus

 • Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

 • Suoramarkkinointikielto

 • Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

 • Poisto-oikeus

 • Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.
 • On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa.
 • Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

  Suostumuksen peruuttaminen

 • Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.
  Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle
 • Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

  Valitusoikeus

 • Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
 • Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html
  6. Säännönmukaiset tietolähteet
  Henkilötietoja saadaan säännönmukaisesti:
 • Asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä
 • Asiakkaan oman yhteydenoton, kuten sähköpostiviestien ja puheluitten perusteella
 • Asiakkaalta itseltään verkko- tms. lomakkeen kautta
 • Speak it Oy:n oman etsinnän ja tutkimustyön tuloksena siten, että käytämme Internetin hakukoneita (esim. Google) ja etsimme aktiivisesti uusia spiikkereitä, otamme heihin yhteyttä ja pyydämme lupaa edustaa heitä omassa liiketoiminnassamme ja siten myös tallentaa heitä koskevat tiedot siinä määrin, kuin se on tarpeellista.
  7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
  Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin Speak it Oy:n ulkopuolelle.
  8. Käsittelyn kesto
  Tietoja säilytys- ja käsittelyajat:
 • Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa
 • Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta.
  9. Henkilötietojen käsittelijät
  Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle (esim. kirjanpito ja palkanmaksu), jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.
  10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle
  Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
  11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
  Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.
  © Speak it Oy 2023

 • Jukka Puputti - Spiikkeri, spiikkaaja, spiikkaus - Speak it Oy
  Jukka Puputti
  Speak it Oy
  Metallikatu 9 A 2
  20240 Turku

  speakitvoices ät gmail piste com
  Puh: 040 730 0210

  Y-tunnus: 2126208-5
  Toimitusehdot
  Tietosuoja- ja rekisteriseloste

  Kaikki sivustolla oleva ääni-, kuva- ja tekstimateriaali on tekijänoikeuslain suojamaa.
  Ääninäytteitten kopiointi julkaisutarkoituksiin tai muihin tallenteisiin on kielletty.
  Äänitteiden käyttäminen koneoppimiseen, ihmisäänen synteettiseen generointiin tai spiikkerin äänen digitaaliseen mallintamiseen, simulointiin tai duplikointiin tekoälysovelluksilla tai muilla vastaavilla tekniikoilla on kielletty.